Historia

O Centro de Documentación Teatral (CDT) foi o primeiro dos dous centros de documentación do INAEM en comezar o seu labor; creouse en 1971 para conservar os documentos de artes escénicas pertencentes aos arquivos do Estado.