Els recursos del CDAEM estan a la disposició dels professionals de les arts escèniques i la música, dels investigadors, dels docents, dels estudiants i de qualsevol persona que hi estigui interessada.