Història

El Centre de Documentació Teatral (CDT) va ser el primer dels dos centres de documentació de l’INAEM a començar la seua tasca. Va ser creat l’any 1971 per a recollir els documents d’arts escèniques que pertanyien als arxius de l’Estat. D’aquesta manera, va heretar els recursos fotogràfics, fonogràfics i impresos dels Teatres Nacionals i Festivals d’Espanya (un organisme autònom adscrit a diversos ministeris fins a la seua desaparició), així com un gran fons bibliotecari.