Historia

Centro de Documentación Teatral

O Centro de Documentación Teatral (CDT) foi o primeiro dos dous centros de documentación do INAEM en comezar o seu labor; creouse en 1971 para conservar os documentos de artes escénicas pertencentes aos arquivos do Estado. Herdou así os fondos fotográficos, fonográficos e impresos do organismo Teatros Nacionais e Festivais de España (organismo autónomo adscrito a diversos ministerios ata a súa desaparición), ademais dun amplo fondo bibliotecario.

Vicente Amadeo foi o primeiro director do CDT. En 1979, asume a dirección César Oliva e, en 1983, é designado Moisés Pérez Coterillo. De 1983 a 1993, o CDT edita unha revista que é un referente para entender o teatro de España daquela década: El Público. Con relación a El Público, o CDT ofrece nestes anos publicacións como os cadernos teatrais; as obras teatrais; a Guía Teatral de España; e un dos sinais de identidade do Centro: o Anuario Teatral.

En 1993 é nomeado director do CDT Andrés Peláez, naquel momento director do Museo Nacional de Teatro de Almagro, que continuou os traballos en marcha e editou unha importante Historia dos Teatros Nacionais. En 1996, volve á dirección Moisés Pérez Coterillo, pero fenece uns meses despois de ocupar o cargo. Ocupa entón a dirección Cristina Santolaria, que retoma os anuarios e desenvolve un amplo programa de recuperación de publicacións, como a historia, a antoloxía e os índices de Primer Acto, El Público e diversos estudos monográficos, ao tempo que se empezan a publicar con regularidade os premios “Calderón de la Barca”. 

Dixitalización do CDT e creación da Teatroteca

Coa chegada de Julio Huélamo en 2000, continúanse moitas destas liñas de traballo, completadas con edicións de contido multimedia e, simultaneamente, comeza a desenvolverse un plan de edicións facsimilares dixitalizadas de revistas de teatro: El Público, Teatro, Yorick, Pipirijaina, El Teatro (1900-1905 e 1909-1910). Esta aposta polos formatos dixitais reflíctese na Revista Digital de la Escena, na posta en marcha dun avanzado xestor documental que ofrece cerca dun millón de documentos dixitalizados, e en publicacións dixitais como Don Galán, Figuras e os Documentos para la Historia del Teatro Español. En 2017, avánzase coa creación da TEATROTECA, un pioneiro servizo de préstamo en liña de gravacións audiovisuais, que da un acceso cada vez máis grande aos fondos audiovisuais do Centro.

Centro de Documentación
de Música e Danza

O Centro Nacional de Documentación Musical, creado en 1978 con Antonio Iglesias á fronte, e o Centro de Documentación Musical, creado en 1985 e dirixido por Jacinto Torres, son os antecedentes do Centro de Documentación Musical. En 1991, asume a dirección Antonio Álvarez Cañibano. En 1996, incorpórase a Sección de Danza e o centro pasa a chamarse Centro de Documentación de Música e Danza (CDMYD). Os seus traballos céntranse na creación dunha serie de bases de datos, entre as que destacan Recursos musicais en España, Estreas de música en España, Recursos da danza, BIME ou Bibliografía Musical Española, entre outras. A través delas, o CDMYD elabora documentos secundarios, como índices, repertorios ou catálogos, que facilitan o acceso dos usuarios aos seus fondos. 

Rexistro documental e colaboración con outras institucións

A recuperación patrimonial de fontes para o estudo da música española foi outra das súas tarefas, como testemuñan libros como a edición facsímile do Diccionario de efemérides de Baltasar Saldoni, a Historia de la Música en España ou o Manuscrito Novena, ademais de numerosas publicacións en colaboración con outras entidades. Entre as súas publicacións, destacan tamén El Quijote y la música, La música en tiempos de la Constitución de Cádiz, os anuarios Pasos, que son un rexistro da actividade da danza en España, ou as monografías Mapa del patrimonio musical en España, Mapa del patrimonio de danza en España ou Colecciones españolas de instrumentos musicales.

O CDMYD tamén organizou ou colaborou na instalación de exposicións en distintas cidades españolas e estranxeiras: “Actualidade do libro de música en España”, “50 anos da Orquestra Nacional de España”, “Óscar Esplá e a música do seu tempo”, “Imaxes para a lírica. O teatro musical español a través da estampa”, “Vicente Escudero, imaxe dun legado”, “Ritmo para o espazo”… A xestión dalgúns legados depositados no centro é outra das tarefas do CDMYD.

Desde o ano 2002, xestiona a Axencia Española do ISMN (International Standard Music Number). O ISMN é o número internacional que identifica de xeito unívoco as publicacións de música notada.

Datos de contacto

Centro de Documentación das Artes Escénicas e da Música (CDAEM)

Correo electrónico: cdaem@inaem.cultura.gob.es
T: 91 353 39 41 / 91 050 53 14
Calle Alfonso XII, nº 3-5. Edificio B 28014  Madrid

O CDAEM

En 2018, Javier de Dios asume a dirección do Centro de Documentación Teatral e o INAEM concreta o proxecto de integrar nun só centro os dous centros de documentación existentes. Así, en 2019, a Orde CUD/428/2019 de 14 de abril crea e regula o Centro de Documentación das Artes Escénicas e da Música (CDAEM), cuxos fins específicos son “recoller, sistematizar, conservar, difundir e pór a disposición de investigadores, profesionais dos sectores artísticos, educadores e cidadáns en xeral, os materiais artísticos, gráficos, documentais e audiovisuais que recompile sobre as actividades de artes escénicas e musicais en España, ademais de elaborar estudos estatísticos ou de calquera outro tipo que sirvan para a súa conservación, posta en valor e estudo”. 

Estes fins non difiren moito dos que guiaban o traballo do CDMYD e o CDT, polo que se asegura a continuidade do importante e rigoroso labor de preservación documental, ao tempo que se asume a innovación necesaria para facer do CDAEM un centro de documentación propio do século XXI. Para isto, non só traballamos para mellorar a accesibilidade dos nosos fondos coa axuda das ferramentas que ofrecen as novas tecnoloxías (web, publicacións electrónicas, ampla difusión dos nosos recursos…), senón que tamén presentamos proxectos presentes e futuros para que o centro ofreza un servizo público de calidade orientado non só ao mundo académico e aos profesionais das artes escénicas e a música, senón tamén a toda a sociedade. Entendemos que traballar pola valoración e a visibilidade dos nosos fondos, que son testemuño directo dun pasado e presente escénico e musical comúns, e xerar novos contidos que os acheguen aos nosos usuarios é compartir unha parte insubstituíble do noso patrimonio cultural.

Equipo

O equipo está formado por documentalistas, bibliotecarios, arquivistas, comunicadores, especialistas en teatro, circo, música e danza, técnicos audiovisuais e persoal administrativo. Grazas á súa implicación e ao seu traballo, todo aquel que desexe achegarse ao CDAEM (afeccionados, estudantes, docentes, investigadores, profesionais…) para consultar e aproveitar os seus fondos ten garantidos no Centro a atención, o asesoramento e o acceso aos documentos que precise; dito doutro modo, ten garantido o coñecemento directo da memoria e o presente das nosas artes escénicas e a nosa música.

 

DirecciónJavier de Dios López
AdministraciónAlberto Martin Simón
Cristina González García
Web e C. DixitaisSara Akkad Galeote
Axencia ISMNMarta Fernández Sandín
ArquivosMiguel Ángel Hermida Jiménez
Daniel Herranz Barnés
Lourdes Morales García
Mar Gómez Jiménez
AudiovisuaisAna Llorente Javaloyes
Carlos Díaz Pugnaire
Daniel Alonso Belda
Unidad Técnica de Audiovisuales del Centro de Tecnología del Espectáculo
Biblioteca e UsuariosPilar García Ledesma
Berta Muñoz Cáliz
Pedro Ocaña Triguero
María Serrano Rubio
Ana Isabel Villajos Heras
Paloma Erika Gimeno Riveiro
Luis Eugenio Muñoz
ComunicaciónJosé Ramón Fernández Domínguez
Esther Montero Montes
Documentación Circo e TeatroLola Puebla López-Sigüenza
Ana Isabel Martínez Colino
Covadonga Iglesias Pastrana
Jose Luis González Rodriguez
Mar Parra Martínez
Documentación DanzaRosana López Fernández
Montserrat García González
Documentación MúsicaCristina Marcos Patiño
Eugenio Gómez del Pulgar
María José González Ribot
José Ignacio Cano Martín

Datos de contacto

Centro de Documentación das Artes Escénicas e da Música (CDAEM)

Correo electrónico: cdaem@inaem.cultura.gob.es
T: 91 353 39 41 / 91 050 53 14
Calle Alfonso XII, nº 3-5. Edificio B 28014  Madrid